Tournament Finale

Basketball 3 on 3 - 2012 Champs
mvsu intramural basketball 3 on 3 2012 champs

Basketball 5 on 5 - 2013 Champs
mvsu intramural basketball 5 on 5 2013 champs

Flag Football 2012 Champs
mvsu flat football 2012 champs

Flag Football 2012 Champs
mvsu volleyball 2012 champs